ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

Zápisy: 2023  2022  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 | 2009 | 2008

Zápis členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Aši konané 14. března 2010

 1. Jednání schůze zahájil místopředseda MO Aš p. Mgr. Valdman Jan. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen p. Mgr. Valdman Jan.
 2. Zvolena byla mandátová a volební komise ve složení p. Chavec Vl., Kopecký P., p. Barna Jan. Pro hlasovalo 77 členů, proti 0, zdrželo se 0.
 3. Zvolena návrhová komise ve složení R. Greger, R. Chavec, M. Benda st. Pro členů 77, proti 0 zdrželo se 0.
 4. Místopředseda p. Valdman Jan zkontroloval usnesení z minulé členské schůze. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny v řádném termínu.
 5. Jednatel p. Radomír Duchaj přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 6. Zpráva o hospodaření MO ČRS, účetní uzávěrka a návrh rozpočtu byl k dispozici na každém stole. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 7. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda p. Bláha Miroslav Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 8. Zprávu volební a mandátové komise přednesl její předseda p. Vladimír Chavec. Schůze se zúčastnilo 79 členů MO ČRS v Aši, z toho 2 děti. Volba nového výboru a dozorčí komise proběhla tajnou volbou. Volební lístky byly předány všem členům u prezentace.

Za členy výboru byly zvoleni

 1. p. Benda Miroslav 69 hlasů.
 2. p. Bláha Michal 61 hlasů.
 3. p. Duchaj Radomír 62 hlasů.
 4. p. Luňák Zdeněk 41 hlasů.
 5. p. Motyčka Libor 50 hlasů.
 6. p. Lukačovič Jiří 53 hlasů.
 7. p. Mgr.Valdman Jan 61 hlasů.

Za členy dozorčí komise byli zvoleni

 1. p. Bláha Miroslav 71 hlasů
 2. p. Bobuljak Petr 71 hlasů
 3. p. Koubek Roman 71 hlasů

Za delegáta na Územní konferenci byl zvolen

 1. p. Duchaj Radomír 77 hlasů

V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové

 1. p. Duchaj – zprávu o jednání ohledně pasportizace rybníků v katastru Aš, Hranice
 2. p. Džupin M. - dotaz na možný chov a zarybnění lipanem
 3. p. Kopecký O. - o odstoupení hospodáře MO a dalších možnostech zarybnění revírů
Předseda návrhové komise Greger Radek přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení přijato. Pro 77 hlasů, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení : viz níže

Jednatel MO ČRS v Aši na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a novému výboru popřál mnoho úspěchů v práci a schůzi ukončil.

V Aši dne 14. 3. 2010, členové výboru p. Mgr. Jan Valdman a p. Radomír Duchaj


Usnesení členské schůze MO ČRS v Aši konané dne 14. března 2010

Členská schůze schvaluje

 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 2. účetní závěrku za rok 2009
 3. rozpočet na rok 2010
 4. složení nového výboru na období 2010-2014
 5. složení nové DK

Členská schůze bere na vědomí

 1. zprávu dozorčí komise
 2. přijetí nových členů

Členská schůze schvaluje

 1. delegáta na Územní konferenci ČRS pana Radomíra Duchaje

Členská schůze ukládá

 1. nově zvolenému výboru zveřejnit do 10 dnů po své první schůzi (20. 3. 2010) rozdělení funkcí svých členů, jež budou zveřejněny v prodejně Bambino a v líhni.

PŘEDSEDA NÁVRHOVÉ KOMISE: Radek Greger

Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2024 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
W3C Validation Service | Editace: 17. 5. 2024
Ověřené CSS
Jak psát web