ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

AKTUÁLNĚ

PODZIMNÍ
VÝLOVY


! Změna !
Rohlík a Pod školou: 23. 10.

Za sponzorský dar
pro dětský kroužek
děkujeme
p. Janu Březinovi
TOPlist

ZÁPISY: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zápis členské schůze ČRS MO Aš konané 10. března 2013

 1. Jednání schůze zahájil místopředseda MO ČRS Aš p. Mgr. Jan Valdman. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen jednatel Mgr. Jan Valdman
 2. Zvolena byla mandátová komise ve složení Zdeněk Luňák, Jan Barna a František Kopecký. Pro hlasovalo všech 74 přítomných, proti 0, zdrželo se 0
 3. Zvolena byla návrhová komise ve složení Vladimír Chavec, Radek Greger a Petr Bobuljak. Pro hlasovalo 74 členů, proti 0, zdrželo se 0
 4. Jednatel MO ČRS Mgr. Jan Valdman zkontroloval usnesení z minulé členské schůze a konstatoval, že všechny úkoly byly splněny
 5. Předseda MO ČRS Radomír Duchaj přednesl zprávu o činnosti organizace za minulý rok a tato je součástí tohoto zápisu
 6. Zpráva o hospodaření MO ČRS, účetní uzávěrka a návrh rozpočtu na příští rok byly k dispozici na stolech k nahlédnutí. Zpráva je součástí tohoto zápisu
 7. Zprávu hospodáře přednesl Michal Bláha. Je součástí tohoto zápisu
 8. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda Miroslav Bláha a tato je součástí tohoto zápisu
 9. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Zdeněk Luňák. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná. Zpráva je součástí tohoto zápisu

V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové

 1. Ing. Václav Rýdl, delegát Zpč. ÚS PLzeň, seznámil členskou schůzi se situací Zpč. ÚS - změny v RR a nadnesl možnost získat dotace na rybářský kroužek ve Sluníčku
 2. Miloslav Švec upozornil na nepořádek na sport. revírech a navrhl řešení na spolupráci s Ašskými lesy a MÚ Aš
 3. Zdeněk Habrman přednesl problém s pytlačením rybářů z Německa a z bývalého Sajůzu
 4. Zdeněk Luňák reagoval na příspěvek pana Habrmana a osvětlil postup hlášení Rybářské stráži nebo Policii ČR
 5. Radomír Duchaj upozornil na využití dotací od města Aš, na spolupráci s městem na projektu
  Hammerpark Plauen / lesopark Aš a přednesl návrh na řešení nestandardního vyřizování přestupků zaslaný Zpč. ÚS Plzeň
 6. Michal Bláha přítomným vysvětlil záměr vybudovat hospodářskou budovu v HranicíchPředseda návrhové komise Vladimír Chavec přednesl návrh usnesení a to bylo hlasováním přijato všemi 74 přítomnými členy. Usnesení je součástí tohoto zápisu.

Usnesení členské schůze ČRS MO Aš konané dne 10. března 2013

Členská schůze schvaluje

 1. Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 2. Účetní závěrku za rok 2012
 3. Rozpočet na rok 2013
 4. Účast ČRS MO Aš na projektu Centrum dětí a mládeže pro ochranu přírody a životního prostředí Hammerpark Plauen / lesopark Aš
 5. Odměny – krajská povolenka zdarma na rok 2013 pro děti, jež úspěšně složí zkoušky v rybářském kroužku Sluníčko
 6. Delegáta na Územní konferenci ČRS pana Radomíra Duchaje

Členská schůze bere na vědomí

 1. Zprávu dozorčí komise

Členská schůze ukládá

 1. Výboru MO zorganizovat v měsíci květnu – červnu dětský den s rybářskými závody za účasti dětí z kroužku z německého Plavna
 2. Výboru MO projednat spolupráci s Ašskými lesy a MÚ Aš na umístění nádob na odpad v okolí rybářských revírů
 3. Výboru MO zajistit finanční prostředky na činnost rybářského dětského kroužku z krajských fondů Zpč. ÚS Plzeň
Předseda Radomír Duchaj závěrem poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.

Předseda: Radomír Duchaj   Jednatel: Mgr. Jan Valdman


Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2021 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
Valid HTML 4.01 Transitional | Editace: 20. 10. 2021
Ověřené CSS
Jak psát web