ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

Zápisy: 2023  2022 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008

Zápis členské schůze ČRS MO Aš z. s. konané 9. dubna 2022 v KC LaRitma

1. Jednání členské schůze zahájil předseda organizace Jaromír Duchaj. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky.
Byl jednomyslně schválen. Řízením schůze se ujal Radomír Duchaj.

2. Zvolena byla mandátová komise ve složení Jiří Petrášek, Petr Schindler a Libor Horych.
Pro hlasovalo 25 členů, proti nebyl žádný člen, nikdo se nezdržel.

3. Zvolena byla návrhová komise ve složení Ing. Daniel Mašlár, Pavel Břešťanský a Ludvík Tichý.
Pro hlasovalo 25 členů, proti nebyl žádný člen, nikdo se nezdržel.

4. Zvolena byla volební komise ve složení Vladimír Chavec, Pavel Smejkal a Rostislav Chavec.
Pro hlasovalo 25 členů, proti nebyl žádný člen, nikdo se nezdržel.

5. Hospodář MO ČRS Aš z. s. Michal Bláha zkontroloval usnesení z minulé členské schůze.

6. Předseda MO ČRS Aš z. s. Radomír Duchaj přednesl zprávu o činnosti organizace za období od poslední členské schůze.
Zpráva je součástí tohoto zápisu.

7. Zpráva o hospodaření MO, účetní uzávěrka a návrh rozpočtu na příští rok byly k dispozici na stolech.
Zprávy jsou součástí tohoto zápisu.

8. Zprávu dozorčí komise MO ČRS Aš z. s. přednesl její předseda Igor Veselý. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

9. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Jiří Petrášek. Konstatoval, že po 15 minutách čekání dle Stanov
§ 8 odst. 3 a Jednacího řádu ČRS z. s. je schůze usnášeníschopna. Přítomno 25 dospělých a 1 host.
Zpráva je součástí tohoto zápisu.

10. Volby do výboru MO ČRS Aš z. s., dozorčí komise MO ČRS Aš z. s. a delegátů na Územní konferenci
řídil předseda volební komise Rostislav Chavec.

ZA ČLENY VÝBORU MO BYLI ZVOLENI:

Michal Bláha – pro 24, proti 0, zdrželo se 1
Radomír Duchaj – pro 24, proti 0, zdrželo se 1
Igor Veselý – pro 24, proti 0, zdrželo se 1
Zdeněk Luňák - pro 24, proti 0, zdrželo se 1
Jan Mašlár - pro 24, proti 0, zdrželo se 1
Josef Wimmer – pro 24, proti 0, zdrželo se 1

ZA ČLENY DOZORČÍ KOMISE BYLI ZVOLENI:

Petr Bobuljak - pro 25, proti 0, zdrželo se 0
Roman Koubek - pro 25, proti 0, zdrželo se 0
Jaroslav Juříček - pro 25, proti 0, zdrželo se 0

ZA DELEGÁTA NA ÚZEMNÍ KONFERENCI BYL ZVOLEN:

Radomír Duchaj - pro 24, proti 0, zdrželo se 1
Jan Mašlár (náhradník) - pro 24, proti 0, zdrželo se 1

ZA KANDIDÁTA DO HOSP. ODBORU ÚS BYL NAVRŽEN A SCHVÁLEN:
Michal Bláha - pro 24, proti 0, zdrželo se 1

11. V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové:
- František Tobek st. - dotaz na úlovky podoustve, zda-li budeme v budoucnu vysazovat tlouště
a dále se dotazoval na kauzu rybářského práva na přehradě Halštrov.
- Michal Bláha - odpověděl na dotazy p. Tobka.
- Radomír Duchaj - členské schůzi osvětlil průběh řízení na přehradě Halštrov.
- p. Blahůžek - delegovaný za ÚS ČRS z. s. Plzeň - poděkoval přítomným členům za jejich účast na schůzi,
místní organizaci za produkci líhně a za vysazování reofilních druhů ryb do sportovních revírů.
Poukázal na změny ve Stanovách a Jednacím řádu, které jsou platné od 1. 1. 2022
(navýšení ceny povolenek a příspěvku do Fondu SHR).

12. Předseda návrhové komise Ing. Daniel Mašlár přednesl návrh usnesení a hlasováním bylo jednomyslně přijato.
Usnesení je součástí tohoto zápisu.
Radomír Duchaj na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.
Radomír Duchaj a Jan Mášlár - znovuzvolení členové výboru MO ČRS Aš z. s.
Aš, 9. dubna 2022


Ustavující schůze výboru ČRS MO Aš z. s. ze dne 19. dubna 2022

Přítomni:
viz prezenční listina

Program:
1. Zahájení a uvítání nových členů výboru a dozorčí komise
2. Volba předsedy dozorčí komise
3. Volba funkcí v novém výboru
4. Termíny dalších výborových schůzí
5. Vypracování nových pracovních smluv + účetní

---

1. Ustavující schůzi nového výboru po dohodě řídil Radomír Duchaj
2. Do dozorčí komise byli zvoleni Jaroslav Juříček - předseda, Roman Koubek a Petr Bobuljak
3. Do nového výboru byli na členské schůzi zvoleni tito členové organizace:
Michal Bláha, Radomír Duchaj, Zdeněk Luňák, Josef Wimmer, Igor Veselý, Jan Mašlár a Mgr. Jan Valdman

Návrh na funkce:
Předseda - Radomír Duchaj
Místopředseda - Jan Mašlár
Jednatel - Mgr. Jan Valdman
Hospodář - Michal Bláha
Pstruhový hospodář - Igor Veselý
Velitel RS + mládež - Zdeněk Luňák
Správce líhně a majetku - Josef Wimmer

Výbor v tomto složení byl jednomyslně schválen.

4. Termíny na 1. pololetí r. 2022 v tištěné podobě jsou vyvěšeny v Bambinu a na líhni.
5. Výbor schválil spolupráci s účetní firmou, která povede veškeré účetnictví pro naši organizaci.
Nájem místnosti a prodej povolenek pro naši organizaci zajistí p. Jana Šléglová.
Jednatel s ekonomem připraví do 30. 4. 2022 pracovní smlouvy pro všechny členy ČRS MO Aš z. s.,
kteří budou pro organizaci pracovat v roce 2022.

Radomír Duchaj - předseda
Mgr. Jan Valdman - jednatel
Aš, 19. dubna 2022

Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2024 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
W3C Validation Service | Editace: 8. 6. 2024
Ověřené CSS
Jak psát web